好文诗网_古诗文大全鉴赏
先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

[伤感古诗词]

(2人评价) 5

朝代:现代

作者:好诗文网

 

好诗文整理出伤感古诗词大全

伤感古诗词
撩乱春愁如柳絮。悠悠梦里无寻处  作者:冯延巳
出自宋代诗人冯延巳<鹊踏枝·几日行云何处去  Tune: Butterflies over Flowers> jǐ rì háng yún hé chù qù 几日行云何处去?Where have you gone like cloud from day to day wàng què guī lái 忘却归来,Forgetting to come homeward way? bú dà...


泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去  作者:欧阳修
出自宋代诗人欧阳修<蝶恋花·庭院深深深?#24863;?Tune: Butterflies over Flowers > tíng yuàn shēn shēn shēn jǐ xǔ 庭院深深深?#24863;恚緿eep, deep the courtyard where he is, so deep. 中仄中平平仄仄。 yáng liǔ duī yā 杨柳堆烟,It's veiled by s...


“却倚缓弦歌别绪,断肠移破秦筝柱” 作者:晏几道
出自宋代诗人晏几道<蝶恋花·梦入江南烟水路 Tune: Butterflies over Flowers> mèng rù jiāng nán yān shuǐ lù 梦入江南烟水路,I dreamed of roving on the southern river shore, háng jìn jiāng nán 行尽江南,However far I might go, bú yǔ lí...


三更月。中庭恰照梨花雪"  作者?#27721;?#38136;
出自宋代诗人贺铸<忆秦娥·子夜歌 Tune: Song of a Fair Maiden - Midnight Song> sān gèng yu 三 更 月,The moon at midnight zhōng tíng qià zhào lí huā xuě 中 庭 恰 照 梨 花 雪。Shines in mid-court on pear blossoms white. lí huā xuě 梨 花 雪...


东亭南馆逢迎地,几醉红裙"  作者?#27721;?#38136;
出自宋代诗人贺铸<罗敷歌采桑子·五之五 Tune: Song of Picking Mulberries> dōng tíng nán guǎn féng yíng dì 东 亭 南 馆 逢 迎 地,Inns and pavilions are places to meet and part. jǐ zuì hóng qún 几 醉 红 裙?How often drunk with a sweetheart? ...


净拂床砧夜捣衣" 作者?#27721;?#38136;
出自宋代诗人贺铸<捣练子·夜捣衣 Tune: Song of the Washerwoman - Pounding Clothes at night> shōu jǐn zì 收 锦 字,I leave the loom xià yuān jī 下 鸳 机。With embroidered brocade; jìng fú chuáng zhēn yè dǎo yī 净 拂 床 砧 夜 捣 衣。Cl...


斜月下,北风前。万杵千砧捣欲穿"  作者?#27721;?#38136;
出自宋代诗人贺铸<捣练子·夜如年 Tune: Song of the Washerwoman - An endless night> xié yuè xià 斜 月 下,Under the slanting moon, běi fēng qián 北 风 前。In northern wind alone, wàn chǔ qiān zhēn dǎo yù chuān  万 杵 千 砧 捣 欲 穿。...


红藕香残玉簟秋" 作者:李清照
出自宋代诗人李清照<一剪梅·红藕香残玉簟秋 Tune: A Twig of Mume Blossoms> hóng ǒu xiāng cán yù diàn qiū 红 藕 香 残 玉 簟 秋。Fragrant pink lotus fade; autumn chills mat of jade. qīng jiě luó shang 轻 解 罗 裳,My silk robe doffed, I fl...


莫许杯深琥珀浓"  作者:李清照
出自宋代诗人李清照<浣溪沙·莫许杯深琥珀浓 Tune: Silk-Washing Stream> mò xǔ bēi shēn hǔ pò nóng 莫 许 杯 深 琥 珀 浓,don't fill my cup with amber wine up to the brim! wèi chéng chén zuì yì xiān róng 未 成 沉 醉 意 先 融。Before I'm...


物是人非事事休" 作者:李清照

出自宋代李清照<武陵春·春晚 Tune: Spring in Peach-Blossom Land> fēng zhù chén xiāng huā yǐ jìn 风 住 尘 香 花 已 尽,Sweet flowers fall to dust when winds abate. rì wǎn juàn shū tóu 日 晚 倦 梳 头。Tired, I won't comb my hair for it is late. ...


风住尘香花已尽,日晚倦梳头  作者:李清照
出自宋代女诗人李清照的<武陵春·春晚 Tune: Spring in Peach-Blossom Land Author> 风住尘香花已尽,Sweet flowers fall to dust when winds abate. 日晚倦梳头。Tired, I won't comb my hair for it is late. 物是人非事事休。Things are the same, bu...


庭院深深深?#24863;?杨柳堆烟,帘幕无重数  作者:欧阳修
出自宋代欧阳修<蝶恋花 Tune: Butterflies over Flowers> tíng yuàn shēn shēn shēn jǐ xǔ  庭院深深深?#24863;恚緿eep, deep the courtyard where he is, so deep. yáng liǔ duī yān  杨柳堆烟,It's veiled by smokelike willows heap on heap. lián mù...


“天阶夜色凉如水,坐?#36766;?#29275;织女家”  作者:杜牧
出自唐代诗人杜牧<秋夕> yín zhú qiū guāng lěng huà píng 银烛秋光冷画屏,Autumn has chilled the painted screen in candlelight; qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng 轻罗小扇扑流萤。A palace maid uses a fan to catch fireflies. tiān jiē yè sè liá...


郎袍应已旧 颜色非长久  作者:张先
出自宋代诗人张先<菩萨蛮·忆郎还上层楼曲 Tune: Buddhist Dancers > yì láng hái shàng céng lóu qǔ 忆郎还上层楼曲,Missing my lord, I lean on railings of the tower; lóu qián fāng cǎo nián nián lǜ 楼前芳草年年绿。From year to year sweet ...
伤感古诗词

若有知音见采,不辞遍唱阳春  作者:晏殊
出自宋代诗人晏殊<山亭柳·赠歌者 Tune: Willow by Mountainside Pavilion > jiā zhù xī qín 家住西秦,My home was in the west; dǔ báo yì suí shēn 赌薄艺随身。I'd vie in talents with the songstress best. huā liǔ shàng  花柳上,Like blo...


凭栏人·闺怨  作者:王元鼎
垂柳依依惹暮烟,?#20164;?#23071;娟当绣轩。妾身独自眠,月圆?#23435;?#22278;。啼得花残声更悲,叫得春归郎未知。杜鹃奴倩伊,问郎何日归?...

谷风作者?#36154;?#21517;
习习谷风,以阴以雨。黾勉同心,不宜有怒。采葑采菲,无以下体??#20081;?#33707;违,及尔同死。 行道迟迟,?#34892;?#26377;违。不远伊?#29301;?#34180;送我畿。谁谓荼苦,其甘如荠。宴尔新婚,如兄如弟。 泾以渭?#29301;?#28252;湜其沚。宴尔新婚,不?#20506;家浴?..


伯兮
伯兮朅兮,邦之桀兮。伯也执殳,为王前驱。 自伯之东,首如飞蓬。岂无膏沐?谁适为容! 其雨其雨,杲杲出日。愿言思伯,甘心首疾。 焉得谖草?言树之背。愿言思伯。使?#20506;?#30167;。...节妇吟·寄东平李司空师道  作者:张籍
君知妾有夫,赠妾双明珠。感君缠绵意,系在红罗襦。妾家高楼连?#33778;穡?#33391;人执戟明光里。知君用心如日月,?#36335;?#35475;拟同生死。还君明珠双泪垂,何不相逢未嫁?#34180;?..


后庭花·一春不识西湖面 作者:许棐
一春不识西湖面。翠羞红倦。雨窗和泪摇湘管。意长笺短。 知心惟有雕梁燕。自来相伴。东风不管琵琶怨。落花吹遍。...


闺怨 / 怨诗 作者:张纮
去年离别雁初归,今夜?#26757;?#33828;已飞。征客近来音信断:不知何处?#26286;?#34915;?...


秋夜曲·丁丁漏水夜何长  作者:张仲素
丁丁漏水夜何长,漫漫轻云?#23545;?#20809;。 秋壁暗虫通夕响,寒衣未寄莫?#20260;?..


春闺思 作者:令狐楚
戴胜飞晴野,凌澌下浊河。春风楼上望,谁见泪痕多。...


浣溪沙·楼倚春江百尺高  作者:张先
楼倚春江百尺高。烟中还未见归桡。几时期信?#24179;薄?花片片飞风弄蝶,柳阴阴下水平桥。日长才过又今宵。...


蝶恋花·梦入江南烟水路 作者:晏几道
梦入江南烟水路。行尽江南,不与离人遇。睡里消魂无说处。觉来惆怅消魂误。 欲尽此情书尺素。浮雁沈鱼,终了无凭据。却倚缓弦歌别绪。断肠移破秦筝柱。...


春思  作者:皇甫冉
莺啼燕语报新年,马邑龙堆路几千。家住层城临汉苑,心随明月到胡天。机中锦字论长恨,楼上花枝笑独眠。为问元戎窦车骑,何时返旆勒燕然。...


宫词 / 宫中词  作者:朱庆馀
寂寂花?#21271;趙好牛?#32654;人相并立琼轩。 含情欲说宫中事,鹦鹉前头不敢言。...


玉楼春·别后不知君远近  作者:欧阳修
别后不知君远近。触目凄凉多少闷。渐行渐远渐无书,水阔鱼沈何处问。 夜深风竹敲秋韵。万叶千声皆是恨。故欹单枕梦中寻,梦又不成灯又烬。...


摊破浣溪沙·菡萏香销翠叶残  作者:李璟
菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间。还与韶光?#23618;?#24756;,不堪看。细雨梦回鸡塞远,小楼吹彻玉笙寒。多少泪珠何限恨,倚栏干。...

小桃红·春闺怨  作者:乔吉
玉楼风迕杏花衫,娇怯春寒赚。酒病十朝九朝?#19969;?#30246;?#24050;遙?#24833;浓难补眉儿淡。香消翠减,雨昏烟暗,芳草遍江南。...


春怨 / 伊州歌  作者:金昌绪
打起黄莺儿,莫教枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西。...


菩萨蛮·山亭水榭秋方半  作者:朱淑真
山亭水榭秋方半。凤帏寂寞无人伴。愁闷一番新。双蛾只旧颦。 起来临绣户。时有疏萤度。?#20506;?#26376;相怜。今宵不忍圆。...

君子于役
君子于役,不知其期。曷至哉?鸡栖于埘。日之夕矣,羊牛下来。君子于役,如之何勿思!君子于役,不日不月。曷其有佸?鸡栖于桀。日之夕矣,羊牛下括。君子于役,苟无饥渴?...

白华
白华菅兮,白茅束兮。之子之远,俾我独兮。 英英?#33258;疲?#38706;彼菅茅。天步艰难,之子不犹。 滮池北流,浸?#35828;?#30000;。啸歌伤怀,念彼硕人。 樵彼桑薪,卬烘于煁。维彼硕人,?#36947;臀倚摹?鼓钟于宫,声闻于外。念子懆懆,视?#34915;?#36808;...


闺怨  作者:徐彦伯
征客戍金微,愁闺独掩扉。尘埃生半榻,花絮落残机。 褪暖蚕初卧,?#19981;?#29141;欲归。春风日向尽,衔涕作征衣。...

推荐阅读:

[伤感古诗词]

本文图片皆有版权,未经允许,禁止转载,文章链接:
http://www.dlqhv.club/view.php?id=76979


精彩推荐

好诗文网的古诗大全


作者介绍

好诗文网
{$view->author} 好诗文网www.dlqhv.club创建于2013年,网站成立?#20004;?#19968;直专注于提供有价值文学服务、涵盖古典文学。古诗,词,对联,成语等,并且是公益性质的网站,我们的初衷是让文学习爱好者更方便找到文学资料。
该文章的内容是好诗文网的编辑精心为您整理,希望您对有多帮助!.?
猜您?#19981;?#30340;分类:

著名诗人

李白的古诗 杜甫的古诗? 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

苏轼的词 李清照诗词 杜?#24651;?#35799; ?#25509;?#30340;诗 陶渊明的诗

王?#24425;?#30340;诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

贺知章的诗 王勃的诗 李?#26691;?#30340;诗 李贺的诗 柳宗元的诗

黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗

?
© 2020好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选  手机版 杂技群英会援彩金
澳门电玩城游戏机大全 安徽时时彩 北京pk10赛车直播网址 福彩56期开奖号 捕鱼达人2金币 股票配资排名乛选 老时时彩360专家杀号 欢乐湖北麻将怎么买钻 山西快乐十分 全天北京pk赛车计划51 黑桃棋牌 欢乐生肖全天免费计划 闲来江西麻将下载安装 2012年欧洲杯即时比分 河南十一选五 辽宁11选5任选一计划